Uvedli jsme pro vás do testovacího provozu projekt "Návěstidlo není semafor".
Jeho úkolem je ukázat, jak funguje takové návěstidlo na železnici, proč vypadá právě tak jak vypadá, a jaké informace dokáže předávat strojvedoucímu. V areálu je umístěno skutečné návěstidlo AŽD vzor 70, které bylo kompletně rekonstruováno z původního rezavého vraku, který byl určen do šrotu.
         Firma AŽD Praha s.r.o., která je výrobcem železniční zabezpečovací techniky, nám dodala nové náhradní díly za původní, které již nebylo možné rekonstruovat. Tímto nám velmi pomohla při realizaci celého projektu. Zde patří velký dík ing. Petru Ukropcovi
(AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno), který celou akci koordinoval. Znaky, které takové návěstidlo umí, si můžete sami zkusit stavět na pultu, který je umístěn u budovy našeho Hlavního nádraží. Zde se také dozvíte, co jednotlivé návěsti znamenají. Věříme, že to pro vás bude zajímavé, a zábavnou formou můžete ukázat, třeba svým dětem, že návěstidlo není "jen" semafor.

Fotogalerie-rekonstrukce